OPTIMALISEER PRODUKTIETIJD MET EEN BEETJE HULP VAN UW IT

Produceren anno 2016 gaat hand in hand met mondiale samenwerking. Uw IT infrastructuur en strategie moet hierop zijn ingesteld. Voor een produktie-organisatie is ongeplande downtime onacceptabel en resulteert het direct in produktieverlies. Het overgrote deel van uw -- in toenemende mate mobieler wordend -- personeel wenst flexibiliteit en self-service toegang tot bedrijfsmiddelen, applicaties en gegevens. In een toenemend onveiliger wordende digitale wereld, moeten fabrikanten zoals u absoluut hun beveiliging op orde hebben. Een weerbare, innovatieve productie-business vraagt eenvoudige, betrouwbare en veilige toegang tot IT resources en applicaties in Nederland maar ook op fabriekslocaties wereldwijd. De mogelijkheden van de IT organisatie zijn nu vaak te beperkt om infrastructuur optimaal op te schalen om de business adequaat te ondersteunen. Dit kan beperkt IT budget zijn, maar ook een gebrek aan expertise en resources binnen uw organisatie.

Bescherming van IP en productie-processen cruciaal
Veel bedrijven vinden hun onderscheidende vermogen in de intellectual property en ontwerpen, die absoluut binnen de muren van de organisatie moeten blijven. Toch zien we in toenemende mate, dat Nederlandse productie organisaties worden gecompromitteerd door cybercrime, waar mogelijk IP, klantgegevens of bouwschema’s zijn blootgesteld aan concurrenten. Naast diefstal, zouden kwaadwilligen ook code of afmetingen van componenten kunnen wijzigen, met mogelijk desastreuze gevolgen voor de lopende productie en het kunnen waarborgen van kwaliteit. In sterk gereguleerde sectoren zoals de farmaceutische industrie, zou verlies van data en gebrek aan waarborg de integriteit van een batch dusdanig ernstig in gevaar brengen, dat de hele produktie-batch zal moeten worden vernietigd met gigantische schade tot gevolg. Maar zelf kleine systeem-onderbrekingen kunnen vragen oproepen over de waarde van een IT oplossing.

In een snelle, veranderende wereld is bijblijven voor elke organisaties het devies. Fabrikanten die niet meebewegen, innoveren en digitaal transformeren, zullen het moeilijk gaan krijgen. Er zijn talrijke voorbeelden zichtbaar, waar vertegenwoordigers van 'Neerlands trots zijn ingehaald of bedreigd door goedkopere buitenlandse producenten. Digitale transformatie is niet de bedreiging; het echte gevaar voor productie-bedrijven schuilt in het uitblijven van doortastende acties innovaties en technologie te stimuleren en beschermen, om business te continueren en grotere efficiencies te behalen in eigen land en wereldwijd.

VMware is wereldwijd leider in cloud-infrastructuur en business-mobility. Onze oplossingen, gebaseerd op eigen cutting-edge virtualisatie technologie, maken voor fabrikanten wereldwijd een nieuw IT-model mogelijk dat altijd beschikbaar, flexibel en bovendien veiliger is. U kunt zo sneller innoveren, produceren en sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Maar u kunt tevens IP beschermen, zodat concurrenten uw innovaties niet kunnen verkrijgen en kopiëren.

Uw wordt wendbaarder en kunt de beperkte IT middelen en personeel optimaal inzetten en zich volledig op uw business en klanten richten. VMware helpt al meer dan 600.000 organisaties wereldwijd van alle grootte en in elke sector om een digitale transformatie van hun business te realiseren. Wilt u meer weten over hoe u met industry-leading software en expertise één gemeenschappelijke cloud, toegang tot al uw applicaties en op élk device kunt realiseren? Op deze pagina komen al enkele IT beslissingnemers van onze manufacturing klanten aan het woord over hoe onze technologie wordt benut voor het realiseren van meer wendbaarheid, veiligheid en innovaties. Tevens bieden wij een selectie uit VMware informatie voor uw sector.

Voor meer informatie, bezoek onze website op www.vmware.com/nl of neem telefonisch of per email-bericht contact met ons. U kunt ook een VMware of Airwatch event of die van één van onze vele partners in de Benelux bezoeken.

VMware Nederland B.V.
Papendorp 3e verdieping
Orteliuslaan 850, Utrecht
Tel: +31 (0) 30-2849500
Website: www.vmware.com/nl
http://partnerlocator.vmware.com/
Email: beneluxmarketing@vmware.com

Exostar gebruikt VMware NSX technologie voor meer Beveiliging en Automatisering


Carisbrooke Shipping - VMware Case study


Past events

Rembrandt Toren Amsterdam 3 May
VMware Executive Exchange Amsterdam 18 Mei

Downloads

Document
Case Study CMBI
Presentation
Over VMware - Company Overview
Whitepaper
VMware - the connected car vision
Whitepaper
VMware - Solutions for the Connected Car