TECHNOLOGIE TRANSFORMEERT DE KOSTEN, KWALITEIT EN LEVERING VAN PATIENTENZORG

De gezondheidszorg in Nederland ondergaat een historische transformatie. Zorg aanbieders, verzekeraars, bio-tech en life sciences organisaties zijn allemaal sterk gericht op patiënten, maar zien zich elk geconfronteerd met unieke uitdagingen. Enerzijds wenst men ontwikkelingen en innovaties te versnellen om de kwaliteit en levering van zorg nog beter te maken, Aan de andere kant moet er worden voldaan aan nieuwe reguleringen en wordt men geacht bij te dragen aan een beperking en reductie van zorg-kosten en premies.

Virtualisatie-technologie in het datacenter, de cloud en rond mobiliteit draagt bij aan het redden van levens. Het helpt workflows en processen vernieuwen en optimaliseren; Door betere en snellere informatie-voorziening, draagt virtualisatie bij aan een betere toegang en levering van zorg. En daar profiteren patiënten van. Een Private cloud biedt veilige toegang tot het EPD, zodat artsen en zorgaanbieders snel en op basis van volledige informatie de cruciale medische beslissingen kunnen nemen. In de Hybrid Cloud kunnen artsen medische bronnen raadplegen, ondersteunende applicaties raadplegen en weerklank vinden bij experts wereldwijd.

Een duurzaam en productieve zorg, vraagt om eenvoudige, betrouwbare en veilige toegang tot IT resources en applicaties. De mogelijkheden van IT organisaties binnen de zorg zijn vaak beperkt om de beschikbare infrastructuur optimaal op te schalen om de organisatie adequaat te ondersteunen. Dit kan beperkt IT budget zijn, maar ook gebrek aan de expertise en resources binnen het ziekenhuis of zorginstelling. Tegelijkertijd wil het overgrote deel van uw -- in toenemende mate mobieler wordend – personeel flexibiliteit en self-service toegang tot bedrijfsmiddelen, applicaties en gegevens.

VMware is wereldwijd leider in cloud-infrastructuur en business-mobility. Onze oplossingen, gebaseerd op eigen cutting-edge virtualisatietechnologie, maken voor organisaties in de gezondheidszorg wereldwijd een nieuw IT-model mogelijk dat altijd beschikbaar, flexibel en bovendien veilig is. U kunt zo sneller innoveren, en automatisch en veiliger elke applicatie leveren en consumeren. Uw organisatie wordt wendbaarder en sneller en daarmee wordt u in staat gesteld de beperkte IT middelen en personeel optimaal in te zetten zodat u de beste zorg kunt leveren binnen budget.

Wij helpen al meer dan 600.000 organisaties wereldwijd van alle grootte en in elke sector om een digitale transformatie van hun business te realiseren. Wilt u meer weten over hoe u met industry-leading software en expertise één gemeenschappelijke cloud, toegang tot al uw applicaties en op élk device kunt realiseren? Op deze pagina komen al enkele IT beslissingnemers van onze zorgklanten aan het woord over hoe onze technologie wordt benut voor het realiseren van wendbaarheid en kostenreductie. Tevens bieden wij een selectie uit VMware informatie voor uw sector.

Voor meer informatie, bezoek onze website op www.vmware.com/nl of neem telefonisch of per email-bericht contact met ons. U kunt ook een VMware of Airwatch event of die van één van onze vele partners in de Benelux bezoeken.

VMware Nederland B.V.
Papendorp 3e verdieping
Orteliuslaan 850, Utrecht
Tel: +31 (0) 30-2849500
Website: www.vmware.com/nl
http://partnerlocator.vmware.com/
Email: mbaghelvi@vmware.com of mfrederik@vmware.com

CHC Hospital


Oogziekenhuis Rotterdam


ASVZ - VMware Case study Zorg


VMware & Airwatch Mobility voor gezondheidszorg


Past events

UMC Utrecht 3 April
Healthcare Roundtable for IT

Downloads

Document
Case Study Nederlands Herseninstituut
Document
Case Study Stichting Humanitas
Presentation
Over VMware - Company Overview