DE DIGITALE OVERHEID DIE OPTIMALE DIENSTVERLENING NAAR BURGERS EN BEDRIJVEN TEGEN LAGE KOSTEN REALISEERT

Werknemers in de publieke sector, ambtenaren, sociale werkers, vertegenwoordigers van de gemeente, provincies, politie of brandweer, behoeven allen in toenemende mate 24x7 toegang tot applicaties en informatie op een grotere diversiteit aan devices. Dit betekent verregaande digitalisering van de centrale en lokale overheidsinstanties. Het adequaat kunnen voldoen aan deze behoeften met de huidige beschikbare resources stellen IT bestuurders bij het Rijk, de diverse service-centra en lokale instanties voor echte hoofdbrekens. Het belang van de Digitale Overheid en een strategie voor continuïteit van diensten wordt sterk onderkend. De realiteit is dat de kosten die met dergelijke structurele plannen gepaard gaan, voor veel individuele instanties en organisaties tot nu toe te hoog werden beschouwd.

Slimme inzet van IT brengt reductie tot 30% van routine taken.
VMware is wereldwijd leider in cloud-infrastructuur en business-mobility. Onze oplossingen vormen een robuust platform van de toekomst dat nauw aansluit bij de digitale visie van het Rijk, gemeenten en ook de meest vooruitstrevende steden die een Smart-Cities concept willen uitrollen. In een wereld waarin elke euro telt, stelt onze software en expertise menig overheidsorganisatie en Service center in staat om duurzame resultaten te boeken, slimmer en sneller te werken. Ondanks druk van krimpende budgetten en een nijpend tekort aan mankracht.

Eenvoud biedt het antwoord. Niemand binnen de overheidsdiensten is gebaat bij complexiteit. Het is de taak van technologie om in behoeften van mensen te voorzien, zowel nu als in de toekomst. Kwaliteit is daarin de hoofdsleutel. De technologie van VMware heeft zich al bewezen bij meer dan 600.000 organisaties wereldwijd, waaronder talrijke overheden en instanties. Onze publieke klanten beamen dat wij voor hen een partner en leverancier zijn van oplossingen die resultaten levert.

De burgers van de gezamelijke overheidsdiensten verwachten dezelfde optimale dienstverlening, die ze in de markt tegenkomen, via elk service- en contactpunt. Technische expertise van VMware vertaalt zich in resultaten: bring-your-own-device, een volledig geïntegreerde bedrijfsinfrastructuur, een krachtig operationeel platform, shared services, de ontwikkeling van innovatieve applicaties, onderlinge verbindingen tussen data-centers en optimaal gebruik van opgeslagen informatie. Mede door onze technologie en aanpak kunnen Rijk, gemeenten en overige instanties de benodigde innovaties in IT doorvoeren, waarmee mede de doelstellingen voor 2017 worden gerealiseerd; de visie van een Digitale Overheid die optimale dienstverlening naar burgers en bedrijven tegen lage kosten realiseert. Instanties en overheden innoveren steeds sneller, en beginnen automatisch en veiliger elke applicatie te leveren en consumeren. De overheid wordt wendbaarder, sneller, en door een versimpeling van de IT omgeving zijn ze burgers beter van dienst.

Wilt u meer weten over hoe u als Gemeente of overheidsorganisatie met onze industry-leading software en expertise één gemeenschappelijke cloud, toegang tot al uw applicaties en op élk device kunt realiseren? Op deze pagina komen al enkele IT beslissingnemers van publieke organisaties aan het woord over hoe onze technologie wordt benut voor het realiseren van wendbaarheid binnen de Rijksoverheid. Tevens bieden wij een selectie uit VMware informatie voor de non-profit sector.

Voor meer informatie, bezoek onze website op www.vmware.com/nl of neem telefonisch of per email-bericht contact met ons. U kunt ook een VMware of Airwatch event of die van één van onze vele partners in de Benelux bezoeken.

VMware Nederland B.V.
Papendorp 3e verdieping
Orteliuslaan 850, Utrecht
Tel: +31 (0) 30-2849500
Website: www.vmware.com/nl
http://partnerlocator.vmware.com/
Email: beneluxmarketing@vmware.com

De Amerikaanse overheidsinstantie SAIC gebruikt NSX voor Cybersecurity


Downloads

Document
Case Study Casade Woningbouw
Document
Case Study Overheidsorganisatie in de Rechtspraak
Presentation
Over VMware - Company Overview